Ý kiến công dân

Quý vị có thể gửi ý kiến tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây:


Quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin:

Trụ sở: Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.880.724 | Fax: 02353.880.724

Email: namtramy.quangnam@toaan.gov.vn

Website: www.toaannamtramy.gov.vn

X