Tòa án nhân dân huyện tổng kết hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân (Nhiệm kỳ 2011 – 2016)

Chiều ngày 10/5/2016, Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện (nhiệm kỳ 2011 – 2016). Dự Hội nghị có đồng chí Ngô Đình Bảy – Phó Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Thường trực HĐND huyện, các cơ quan khối Nội chính và các vị Hội thẩm nhân dân (nhiệm kỳ 2011 – 2016).

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, đã có 112 lượt vị Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 152 vụ án các loại; hầu hết các bản án đều đảm bảo các quy định của pháp luật, có tính thuyết phục, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân và bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Qua đó, nhiều vị Hội thẩm được các cấp khen thưởng và được Tòa án nhân dân tối cao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Tòa án.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Duy Dũng biểu dương tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của các đồng chí Hội thẩm nhân dân trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng yêu cầu Toà án nhân dân huyện tiếp tục phối hợp hiệp thương, giới thiệu nhân sự để bầu vào Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện (Nhiệm kỳ 2011 – 2016) đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu theo quy định; tăng tỷ lệ Hội thẩm là cán bộ, công chức cấp cơ sở, cán bộ hưu trí, Hội thẩm là người DTTS am hiểu pháp luật, gắn bó với nhân dân, để nâng cao hiệu quả công tác xét xử, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; làm tốt công tác tập huấn kiến thức pháp luật cho Hội thẩm nhân dân. Đồng thời, mỗi vị Hội thẩm nhân dân phải không ngừng dành thời gian học tập, nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật; thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của mình trong mỗi phiên toà được mời tham gia xét xử.

Nhân dịp này, Toàn án nhân dân huyện và Đoàn Hội thẩm nhân dân đã bình xét, giới thiệu đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện khen thưởng cho 06 vị Hội thẩm có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Hội thẩm (Nhiệm kỳ 2011 – 2016)./.

Nguồn tin: Huyện ủy Nam Trà My

X