TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÚP DÂN THOÁT NGHÈO


Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nam Trà My luôn đặt ra những giải pháp phát triển kinh tế xã hội, từng bước tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình nói riêng, nâng cao đời sống nhân dân, phấn dấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện.

Căn cứ sự phân công của UBND huyện Nam Trà My, hàng năm Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My nhận giúp 02 hộ dân phát triển kinh tế gia đình, từng bước đi lên thoát nghèo.

Năm 2023, Tòa án nhâ dân huyện cũng nhận giúp hai hộ dân trên địa bàn huyện Nam Trà My. Sau khi có sự phân công, Tòa án đã cử hai cán bộ đến khảo sát tình hình thực tế về công việc làm ăn hàng ngày, đất sản xuất, con vật nuôi, số nhân khẩu trong độ tuổi lao động … của hai gia đình. Từ đó, hướng dẫn, định hướng hai gia đình có cách làm ăn phù hợp để từng bước phát triển kinh tế gia đình.
Nguồn: TAND huyện Nam Trà My

X