Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ II tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My
(Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021)

Thứ 2
(13/9/2021)
Thứ 3
(14/9/2021)
Thứ 4
(15/9/2021)
Thứ 5
(16/9/2021)
Thứ 6
(17/9/2021)
Quyền Chánh án
Ngô Tấn Minh
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
 

 

  • Làm việc tại cơ quan

 

  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Lê Thị Thu Tám
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan

 

 

X