Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ III tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My
(Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021)

Thứ 2
(19/10/2020)
Thứ 3
(20/10/2020)
Thứ 4
(21/10/2020)
Thứ 5
(22/10/2020)
Thứ 6
(23/10/2020)
Quyền Chánh án
Ngô Tấn Minh
 •  Làm việc tại cơ quan
 • Họp
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 •  Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Lê Thị Thu Tám
 • Làm việc tại cơ quan
 •  Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 •  Làm việc tại cơ quan

 

 

X