Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ II tháng 01 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My
(Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020)

Thứ 2
(06/01/2020)
Thứ 3
(07/01/2020)
Thứ 4
(08/01/2020)
Thứ 5
(09/01/2020)
Thứ 6
(10/01/2020)
Chánh án
Lê Thị Thu Tám
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan.
Q. Chánh án
Ngô Tấn Minh
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan.

 

 

X