Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ II tháng 12 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My
(Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)

Thứ 2
(09/12/2019)
Thứ 3
(10/12/2019)
Thứ 4
(11/12/2019)
Thứ 5
(12/12/2019)
Thứ 6
(13/12/2019)
Chánh án
Lê Thị Thu Tám
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan.
Q. Chánh án
Ngô Tấn Minh
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan.

 

X