Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ V tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My
(Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022)

Thứ 2
(25/4/2022)
Thứ 3
(26/4/2022)
Thứ 4
(27/4/2022)
Thứ 5
(28/4/2022)
Thứ 6
(29/4/2022)
Quyền Chánh án
Ngô Tấn Minh
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
 

 

  • Làm việc tại cơ quan

 

  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Lê Thị Thu Tám
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan

 

 

X