Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ IV tháng 6 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My
(Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020)

Thứ 2
(22/6/2020)
Thứ 3
(23/6/2020)
Thứ 4
(24/6/2020)
Thứ 5
(25/6/2020)
Thứ 6
(26/6/2020)
Q. Chánh án
Ngô Tấn Minh
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Lê Thị Thu Tám
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan

 

 

X