Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ IV tháng 03 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My
(Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)

Thứ 2
(30/3/2020)
Thứ 3
(31/3/2020)
Thứ 4
(01/4/2020)
Thứ 5
(02/4/2020)
Thứ 6
(03/4/2020)
Q. Chánh án
Ngô Tấn Minh
 •  Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Họp trực tuyến
 • Chiêu: làm việc tại cơ quan
 • Nghỉ lễ
 •  Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán
Lê Thị Thu Tám
 • Làm việc tại cơ quan
 •  Làm việc tại cơ quan
 •  Sáng: Họp trực tuyến
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Nghỉ lễ
 •  Làm việc tại cơ quan.

 

 

X