Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ IV tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My
(Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021)

Thứ 2
(26/7/2021)
Thứ 3
(27/7/2021)
Thứ 4
(28/7/2021)
Thứ 5
(29/7/2021)
Thứ 6
(30/7/2021)
Quyền Chánh án
Ngô Tấn Minh
  •  Làm việc với lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam
* Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc với tổ kiểm tra PCCC
  •  Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Lê Thị Thu Tám
  • Làm việc tại cơ quan
  • Tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan

 

 

X