Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ IV tháng 03 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My
(Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 02/4/2021)

Thứ 2
(29/3/2021)
Thứ 3
(30/3/2021)
Thứ 4
(31/3/2021)
Thứ 5
(01/4/2021)
Thứ 6
(02/4/2021)
Quyền Chánh án
Ngô Tấn Minh
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Lê Thị Thu Tám
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan

 

 

X