Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ III tháng 10 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My
(Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)

Thứ 2
(19/10/2020)
Thứ 3
(20/10/2020)
Thứ 4
(21/10/2020)
Thứ 5
(22/10/2020)
Thứ 6
(23/10/2020)
Q. Chánh án
Ngô Tấn Minh
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Lê Thị Thu Tám
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan

 

 

X