Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ III tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My
(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)

Thứ 2
(14/10/2019)
Thứ 3
(15/10/2019)
Thứ 4
(16/10/2019)
Thứ 5
(17/10/2019)
Thứ 6
(18/10/2019)
Chánh án
Lê Thị Thu Tám
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan.
Q. Chánh án
Ngô Tấn Minh
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  •  Làm việc tại cơ quan.

 

X