Kiện toàn Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Nam Trà My nhiệm kỳ 2021 – 2026

chủ tọa kỳ họp
Trong ngày 02 tháng 7 năm 2021, Kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc.
Kỳ họp lần này, nội dung chủ yếu là thông qua chương trình làm việc trong năm 2021, bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân theo luật định và trong đó có bầu đoàn Hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 -2026.

Tại kỳ họp, Chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện đã thông qua tờ trình nhân sự, danh sách cách ứng viên dự kiến bầu vào đoàn Hội thẩm nhân dân.
Kỳ họp đã bầu ra Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện gồm 12 đồng chí là cán bộ công chức đương nhiệm đang công tác tại địa bàn huyện Nam Trà my.

Kết quả Bầu cử cho thấy, trong số 12 vị Hội thẩm nhân dân được bầu lần này, có 8 vị tái nhiệm, 4 vị được bầu mới.

Được biết, Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện sẻ tiếp tục tổ chức Hội nghị toàn thể Hội thẩm nhân dân để bầu ra trưởng đoàn và phó đoàn để kiện toàn tổ chức và ổn định đi vào hoạt động, cùng với Tòa án, thực hiện nhiệm vụ xét xử trên địa bàn huyện Nam Trà My.
Nguồn: Tấn Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hội Nghị Triển Khai Công Tác Năm 2022

Trong ngày 17/1, TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển …

X