Giới thiệu

Cùng với truyền thống vẻ vang của hệ thống TAND các cấp qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, TAND huyện Nam Trà My cũng từng bước được xây dựng và phát triển. Năm 2003, một sự kiện quan trọng diễn ra phù hợp  với yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Đảng bộ và nhân dân huyện Trà My, đó là việc chia tách huyện Trà My thành hai đơn vị hành chính: Nam Trà My và Bắc Trà My; theo đó TAND huyện Nam Trà My được thành lập theo Quyết định số 137/2003/QĐ-TCCB, ngày 18/7/2003 của TAND Tối cao. Qua hơn 10 năm, thời gian không dài so với chặng đường 70 năm của hệ thống TAND các cấp, TAND huyện Nam Trà My đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực, vươn lên để góp phần viết nên những trang sử truyền thống vẻ vang ấy.

Tập thể cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My

Ngay sau khi tái lập huyện với muôn vàn khó khăn thách thức; cơ sở hạ tầng hầu như chưa có gì; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao; trình độ dân trí thấp; hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập; việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp đến với nhân dân còn nhiều hạn chế… Với những khó khăn chung của huyện đã tác động không nhỏ đến TAND huyện Nam Trà My. Ngay từ những ngày đầu mới được thành lập với bao nhiêu những khó khăn, vất vả; những trăn trở lo toan khi phải xa gia đình, phải thuê nhà tạm của dân để làm việc, cùng những trang thiết bị thô sơ để phục vụ các hoạt động và công tác xét xử với bộ máy vi tính để bàn và 01 tủ đựng Hồ sơ tài liệu. Bộ máy tổ chức cán bộ gồm 02 Thẩm phán (01 Chánh án và 01 Phó Chánh án), 02 Thư ký, 01 Kế toán và 01 nhân viên phục vụ. Qua thời gian cũng có sự thay đổi về công tác cán bộ: 01 đồng chí Chánh án nghỉ hưu, 01 đồng chí Phó Chánh án chuyển về công tác tại TAND tỉnh, 01 đồng chí Thẩm phán chuyển về công tác tại TAND huyện Bắc Trà My, 01 đồng chí Kế toán nghỉ việc trước tuổi theo chế độ; các đồng chí Thư ký, Kế toán đều mới ra trường và được tuyển đến công tác tại TAND huyện Nam Trà My, đồng chí Phó Chánh án mới được bổ nhiệm, đồng chí Chánh án được điều chuyển từ ngành khác sang làm việc tại TAND huyện Nam Trà My… Đây cũng là một trong những khó khăn thách thức lớn nhất của TAND huyện Nam Trà My mà đòi hỏi người lãnh đạo đơn vị đứng vững trên lập trường, quan điểm của Đảng và lãnh, chỉ đạo của Tòa án cấp trên, thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị cao nhằm quy tụ đoàn kết thống nhất trong toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên để khắc phục và vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và cấp trên giao cho.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đặt ra của TAND huyện Nam Trà My, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, TAND tối cao, đặc biệt là Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam đã có sự quan tâm kịp thời. Sau một thời gian ngắn, đơn vị cũng có được nơi làm việc là nhà tạm tiền chế, có diện tích khoảng chừng 90m2  vừa là trụ sở làm việc và phục vụ xét xử, vừa là nơi ăn, ở, sinh hoạt của toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên. Đến năm 2006, trụ sở TAND huyện Nam Trà My đã được xây dựng cơ bản và khang trang; các trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng được trang bị dần hàng năm, đến nay cơ bản đáp ứng để phục vụ cho các hoạt động tại đơn vị.

Tác nghiệp của Thẩm phán, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My

Để có được đội ngũ cán bộ TAND huyện Nam Trà My như hiện nay, đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự đảng và lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ thời gian qua luôn được thực hiện kịp thời theo tinh thần Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ chính trị. Đồng thời, TAND huyện Nam Trà My cũng luôn nhận thức đúng đắn về công tác cán bộ, coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ then chốt hàng đầu nên thường xuyên tham mưu với Ban cán sự đảng và lãnh đạo TAND tỉnh củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, nhân viên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cả về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đảm bảo phục vụ công tác ngày càng hiệu quả, có chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài, khắc phục tình trạng bị động trong công tác cán bộ. Do vậy thời gian qua, có 01 đồng chí đã tốt nghiệp khóa Thạc sỹ Luật, 02 đồng chí đã tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị và các chức danh khác cũng thường xuyên được lãnh đạo TAND tỉnh cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ hàng năm. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng luôn quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên, thường xuyên giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên; thực hiện tốt việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã phát huy năng lực, tự giác học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức của người cán bộ Tòa án nhân dân, nhất là đối với cán bộ Thẩm phán phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn tận tâm với công việc. Do vậy, trong những năm qua, với nhiệm vụ công tác chuyên môn là giải quyết, xét xử các loại án, đơn vị cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả; không có án xét xử oan sai hay bỏ lọt tội phạm; đối với các vụ án xét xử lưu động đã kịp thời giúp nhân dân hiểu biết thêm về kiến thức pháp luật nhằm hạn chế tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện; đối với các vụ án Dân sự và Hôn nhân gia đình được giải quyết luôn đạt tỷ lệ hòa giải thành cao, tỷ lệ đưa vụ án ra xét xử rất thấp (khoảng 20% so với tổng số án được thụ lý giải quyết). Qua việc giải quyết án đã giúp các đương sự đoàn tụ gia đình, tăng thêm tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần tích cực làm ổn định tình hình an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

Với điều kiện, đặc thù của đơn vị, hầu hết cán bộ, công chức, nhân viên đều xa nhà, sống và làm việc tại tập thể nên TAND huyện Nam Trà My cũng thường xuyên quan tâm chú trọng đến đời sống ở tập thể của cán bộ, công chức, nhân viên. Ngoài giờ làm việc, đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, nhân viên đào ao nuôi cá, trồng rau, làm chuồng nuôi gà… để cải thiện bếp ăn tập thể và gây quỹ hoạt động Công đoàn. Bên cạnh đó, nhờ thực hiện tốt việc chi tiêu ngân sách, công khai minh bạch tài chính và thường xuyên quán triệt trong cán bộ, công chức, nhân viên thực hiện tốt phong trào tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí nên đã tiết kiệm được nguồn kinh phí tự chủ vừa đảm bảo chi cho các hoạt động của đơn vị vừa tiết kiệm để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, nhân viên hàng năm… Bên cạnh việc thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, đời sống tinh thần của cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị cũng được quan tâm đúng mức; các hoạt động văn nghệ, thể thao luôn được phát động tại đơn vị. Chi bộ giao nhiệm vụ trực tiếp cho Công đoàn cần thường xuyên quan tâm, khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất để mỗi cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị dành thời gian tập luyện và tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao. Qua đó TAND huyện Nam Trà My luôn giành được nhiều kết quả cao trong các phong trào thi đua như Hội thi văn nghệ, Hội thao… do các đơn vị trong huyện, Cụm thi đua 09 huyện miền núi và TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam tổ chức. Nhờ vậy đã động viên kịp thời để cán bộ, công chức, nhân viên luôn yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với sự nỗ lực, phấn đấu rèn luyện không ngừng cùng tinh thần quyết tâm cao, mỗi cán bộ, đảng viên TAND huyện Nam Trà My đã không ngừng cố gắng, khắc phục những khó khăn thách thức để vươn lên và từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao cho. Tập thể cán bộ, công chức, nhân viên Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My luôn phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện đúng lời dạy của Bác: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” gắn với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh về mọi mặt; góp phần tích cực vào sự phát triển chung của TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam và hệ thống TAND các cấp.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My

Ông: Ngô Tấn Minh

Chức vụ: Quyền Chánh án
Năm sinh: 1979
Quê quán: Xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: Xã Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Thạc sĩ Luật – Cao cấp chính trị

X